Mindfulness

ett sätt att ta hand om dig själv


Att vara ”mindful” innebär att medvetet välja att vara uppmärksamt närvarande i nuet utan att döma, värdera eller ta ställning.Mindfulness hjälper oss att släppa taget om det som snurrar runt oss, på framtid och dåtid, för att vara mer i nuet.


Just nu. Ögonblick för ögonblick.

Vad är Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara närvarande och medveten om verkligheten, så som den faktiskt är, utan att lägga till eller dra ifrån någonting. Ofta så blandar vi ihop verkligheten med våra egna idéer, tankar och fantasier. Vi värderar, förnekar, trycker undan, tolkar och förvränger.


En stor del av vår vakna tid gör vi saker utan att vara medvetna om vad det är vi gör. Vi tänker på andra saker som har ganska lite att göra med nuet och det är lätt att reagera med autopilot när saker händer. Vi ältar det förflutna och oroar oss inför framtiden.


Med enkla mindfulnessövningar får vi hjälp att klara av pressen både privat och på jobbet. Vi blir mer uppmärksamma och medvetna och vi lär oss att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt.

Effekter av Mindfulness

Mindfulness är ett kraftfullt redskap för att hantera stress både i förebyggande syfte och för dig som befinner dig i stresshjulet.


Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter, och effekterna är många, som t ex:


  • minskad stress
  • minskad oro
  • bättre sömn
  • ökad förmåga att hantera smärta
  • ökad livskvalitet
  • bättre uppmärksamhet
  • ökad koncentrationsförmåga


Jag ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström, Mindfulnesscenter.

Ola är en av Sveriges ledande experter på Mindfulness och är själv utbildad i USA av bland andra professor Jon Kabat-Zinn.

 

Jag erbjuder kurser såväl för privatpersoner som för företag.


Kontakta mig


Yoga Jajaja

Heléne Clemensson

Enevägen 14, 261 72 Häljarp

Email: helene@yogajajaja.se

Mobil: 076-232 33 40

Bankgiro: 545-0424

Swish: 123 421 54 71


Yoga Jajaja


Yoga - Mindfulness - Stresshantering

Kommande evenemang


KURSER VÅREN 2020

Liveyoga via Zoom
Vinyasayoga & Yinyoga 
vecka 20-24


Sommaryoga i Häljarp
vecka 23-35Copyright @ All Rights Reserved